help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrest van de Raad van State nr. 26888 van 11 september 1986

"Vernietigd wordt het bij koninklijk van 14 septembre 1977 vastgesteld gewestplan « Het Gentse en Kanaalzone», in zover het de gronden gelegen te Sint-Martens-Leerne, en ten kadaster bekend Deinze, 11de afdeling (Sint-Martens-Leerne), enige sectie, nrs. 599/a (deel), 609, 610, 611/a, 612, 613, 616/a, 617/a, (deel), 617/b, 618 (deel), 619/a, 621/a, 621/c, 621/f, 621/g, 622/a (deel) en 623/a (deel), en de gronden gelegen te Deurle en ten kadaster bekend Sint-Martens-Latem, 2de afdeling (Deurle), sectie A, nrs. 50 (deel), 50/a, 51/a, 54/a (deel) en 55/b (deel), tot natuurgebied bestemt."


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/09/1986
Nummer: 26888
Aard van de akte: Arrest van de Raad van State
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 29/11/1990
Pagina:22281
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Absoluut gezag van gewijsde: datum van het arrest

Uitwerking: datum van de akte houdende de vernietigde bepalingen: 14/09/1977

Periode van geldigheid van 14/09/1977 tot ...