help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 14 juli 1986 betreffende de mededeling, door de gemeenten, van bepaalde inlichtingen over de vreemdelingen, aan de Dienst Vreemdelingenzaken


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/07/1986
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/08/1986
Pagina:10984
Advies van de Raad van State 16305 + 17033
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking