help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit nr. 170 van 30 december 1982 houdende wijziging van het statuut van het onderwijzend personeel van de Universitaire Instelling Antwerpen en het Universitair Centrum Limburg


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/12/1982
Nummer: 170
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/01/1983
Pagina:1042
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 15234
Inwerkingtreding / Uitwerking 31/07/1982

Periode van geldigheid van ... tot 01/01/1984