help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 5 juni 1986 tot vaststelling van de periode waarbinnen bepaalde werknemers de kaart voor sociale zekerheid moeten aanvragen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 05/06/1986
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/06/1986
Pagina:8784
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 23/06/1986

Periode van geldigheid van 23/06/1986 tot 28/02/1997