help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 24 december 1987 tot wijziging van de bepalingen van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming betreffende de inenting tegen tetanus


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/12/1987
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/01/1988
Pagina:135
Advies van de Raad van State 18309
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 17/01/1988 tot 11/10/1996