help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 1987 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 september 1978 betreffende de regeling van de uitkering van de subsidies en de toekenning van weddetoelagen aan de erkende nederlandstalige organisaties voor sociaal-cultureel vormingswerk met volwassenen in instellingen


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 07/12/1987
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 26/02/1988
Page:2788
Avis du Conseil d'Etat D
Entrée en vigueur / Effet 10de dag na bekendmaking

Période de vigueur du 07/03/1988 au 01/01/1995