help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 19 november 1987 tot wijziging van het besluit van de Regent van 7 april 1949 betreffende het van onwaarde maken van de niet aangegeven Belgische effecten aan toonder


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/11/1987
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/12/1987
Pagina:17997
Advies van de Raad van State 17986
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking