help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

NIEUW OPSCHRIFT
[Koninklijk besluit van 9 november 1987 tot toekenning van een toelage aan de personeelsleden van DE POST die in welbepaalde omstandigheden een hoger ambt uitoefenen]
Koninklijk besluit van 9 november 1987 tot toekenning van een toelage aan de personeelsleden van de Regie der Posterijen die in welbepaalde omstandigheden een hoger ambt uitoefenen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/11/1987
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/11/1987
Pagina:17643
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking zie artikel 7