help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 9 september 1987 betreffende de kentekens welke gedragen worden door de officieren gediplomeerden van de industriële hogescholen en de kandidaat-officieren, leerlingen van deze scholen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/09/1987
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/09/1987
Pagina:13930
Advies van de Raad van State 18119
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking