help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 20 december 1989 tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 maart 1983 tot vaststelling van de voorrangsregels en modaliteiten inzake de mutaties in de betrekkingen van de wervingsambten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/12/1989
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/03/1990
Pagina:4298
Advies van de Raad van State 19260
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1989