help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 13 april 1987 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 6 mei 1970 tot vaststelling van het organiek kader van de Naamloze Vennootschap Zeekanaal en Haveninrichtingen van Brussel


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/04/1987
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/05/1987
Pagina:7224
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 09/10/1984