help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Bijvoegsel van 15 juli 1996 bij de overeenkomst van 19 oktober 1992 tot uitvoering van de richtlijn 91/296/EEG van de raad van de Europese Gemeenschappen van 31 mei 1991 betreffende de doorvoer van aardgas via de hoofdnetten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/07/1996
Aard van de akte: Overeenkomst
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/09/1996
Pagina:25062
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Datum is niet vermeld