help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 22 december 1988 tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 februari 1980 houdende gelijkstelling van de laboratoria voor klinische biologie met zware medische apparatuur


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/12/1988
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/12/1988
Pagina:17817
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1989

TT

Periode van geldigheid van 01/01/1989 tot 31/12/1989