help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

NIEUW OPSCHRIFT
[Besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 1988 houdende uitvoering van de artikelen 57 tot 60 van de Huisvestingscode]
Besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 1988 tot wijziging en coördinatie van het besluit van de Regent van 13 december 1945 houdende uitvoering van de besluitwet van 14 april 1945 betreffende het toekennen van leningen tegen een lage rentevoet aan de mijnwerkers met het oog op de aankoop of het bouwen van een woning of van woonvertrekken


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/12/1988
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 03/02/1989
Pagina:2162
Advies van de Raad van State D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1987
Overgangsbepaling (BVR 30/06/2006, art. 168): de regeling blijft gelden voor de lopende leningen, met dien verstande dat de bevoegdheden van de Administratie voor Huisvesting uitgeoefend worden door het intern verzelfstandigd agentschap Wonen-Vlaanderen

Periode van geldigheid van 01/01/1987 tot 01/07/2006