help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 14 december 1988 tot wijziging van artikel 76 van het ministerieel besluit van 4 juni 1964 inzake werkloosheid en tot invoeging van een artikel 77quater in hetzelfde besluit


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/12/1988
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/12/1988
Pagina:17625
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1989