help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 3 augustus 1988 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 1987 houdende de vaststelling van de erkenningsvoorwaarden, de werking en de subsidiëringsmodaliteiten voor thuisbegeleidingsdiensten voor gehandicapten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/08/1988
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/10/1988
Pagina:14828
Advies van de Raad van State D
Inwerkingtreding / Uitwerking Zie art. 15