help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 27 juni 1988 tot opheffing van het koninklijk besluit van 3 september 1985 tot oprichting bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Openbaar Ambt van een coördinatiecollege van de politiediensten voor hun opdrachten van administratieve politie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/06/1988
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/07/1988
Pagina:10009
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/07/1988