help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 29 maart 1988 tot wijziging, wat de artikelen 7 en 8-2° betreft, van het koninklijk besluit nr. 25075 van 13 juli 1987 betreffende de vaststelling, voor de vergelijkende examens van het jaar 1987, van het aantal beroepsonderofficieren die kunnen opgenomen worden in het kader van de aanvullingsofficieren


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/03/1988
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/04/1988
Pagina:5419
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

TT 1987