help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 januari 1988 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juli 1983 tot regeling van de erkenning en subsidiëring van de centra voor centra voor maatschappelijk werk


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/01/1988
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/04/1988
Pagina:5176
Advies van de Raad van State D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1988