help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering tot 27 januari 1988 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 27 mei 1987 houdende erkenning van de instellingen voor toneelkunst, de toekenning van wedde- en werkingstoelagen aan de erkende instellingen en de vaststelling van de weddeschalen voor de berekening van de voor subsidiëring in aanmerking komende wedden voor het speelseizoen 1987-1988


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/01/1988
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 02/04/1988
Pagina:4674
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

TT speelseizoen 1987-1988