help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass der Exekutive der Deutschsprachigen Gemeinschaft vom 31. Oktober 1989 bezüglich der Zusammensetzung und der Funktionsweise der Kabinette der Mitglieder der Exekutive sowie bezüglich der Personalmitglieder der Dienste der Exekutive, die zur Mitarbeit im Kabinett eines Regierungsmitgliedes berufen werden

Besluit van de Executieve van de Duitstalige Gemeenschap van 31 oktober 1989 betreffende de samenstelling en de werking van de kabinetten van de leden van de Executieve alsmede betreffende de personeelsleden van de diensten der Executieve aangewezen om in het kabinet van een regeringslid mee te werken


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 31/10/1989
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/01/1990
Pagina:122
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 31/10/1989