help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 1 december 1977 waarbij de Belgische Naamloze Vennootschap tot Exploitatie van het Luchtverkeer (SABENA), gemachtigd wordt deel te nemen aan de oprichting, het kapitaal en het beheer van Changi International Airport Services Ltd, luchthavenbijstandsonderneming (handling), in oprichting te Singapore


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/12/1977
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/12/1977
Pagina:15175
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking