help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 12 oktober 1989 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 1975 tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden bij het Ministerie van Openbare werken


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/10/1989
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/11/1989
Pagina:18682
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking