help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass der Regierung (man lese: Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft) vom 1. März 1996 zur Festlegung des Anfangs- und Enddatums des Schuljahres sowie der Ferien für das Schuljahr 1996-1997

Besluit van de Regering (lees: Regering van de Duitstalige Gemeenschap) van 1 maart 1996 tot vaststelling van de begin- en einddatum van het schooljaar en van de vakanties voor het schooljaar 1996-1997


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/03/1996
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/08/1996
Pagina:22283
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/03/1996

TT schooljaar 1996-1997