help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 25 februari 1988 tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 juli 1979 tot vaststelling van het reglement van orde betreffende de wervingsexamen voor gewestelijk ontvanger


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/02/1988
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/03/1988
Pagina:4263
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/06/1987