help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 1988 - Gewestplan Turnhout - Gemeente Hoogstraten - Gedeeltelijke voorlopige vaststelling ontwerp-gewestplan


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/01/1988
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/04/1988
Pagina:4869
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking