help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 20 december 1989 betreffende de uitvoering van reglementaire bepalingen tot regeling van de toegang tot de informatiegegevens en van het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen (RRNP) in het kader van de wetgeving betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers - machtiging het uitvoering van het koninklijk besluit van 5 december 1986 voor VZW "Secretariaat voor Mecanografische Administratie en Dienstbetoon" en voor VZW "Sociaal-Patronaal Dienstbetoon (SOPA)"


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/12/1989
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/01/1990
Pagina:315
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1990