help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 30 mei 1989 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1955 tot vaststelling van de voorwaarden van erkenning van de plaatselijke handelsmaatschappijen en van de verbonden van plaatselijke maatschappijen van krediet voor ambachtsoutillering en van de te volgen procedure


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/05/1989
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/06/1989
Pagina:11444
Advies van de Raad van State 18814
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking