help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 2 februari 1989 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 november 1988 betreffende de toepassing van de medeverantwoordelijkheidsheffingen bedoeld bij de artikelen 4 en 4ter van Verordening (EEG) nr. 2727/75


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 02/02/1989
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/02/1989
Pagina:2722
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 16/12/1988