help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 28 maart 1990 tot wijziging van het decreet van 27 juni 1985 inzake bijzondere jeugdbijstand


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/03/1990
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/04/1990
Pagina:6644
Advies van de Raad van State 19038
Inwerkingtreding / Uitwerking Te bepalen door de Regering
01/05/1990 (BVR 04/04/1990) behalve art. 13 pp., 17, 2°, 22 , 1°, 2°, 3°, 5° pp., 23, 4°, 25, 26
Artikel 22, 1°, 2°, 3°, 5° pp. : 27/09/1994 (BVR 20/07/1994)
Art. 23, 4°, 25 en 26 eerste lid : 27/09/1994 (BVR 20/07/1994)
Artikel 28 : 04/04/1990 (BVR 04/04/1990)

Opmerkingen Zie gecoördineerde tekst (BVR 04/04/1990)