help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 25 juni 1992 houdende diverse bepalingen tot begeleiding van begroting 1992


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/06/1992
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/07/1992
Pagina:15893
Advies van de Raad van State 21545
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking
Art. 2 tot 14: 23/07/1992 (BVR 23/07/1992)
Art. 25, §1, §2 en §5: 01/10/1992
Art. 25, §3 en §4: 01/01/1993
Art. 28 tot 33: te bepalen door de Regering
Art. 44 en 45: 01/01/1992
Art. 50: aanslagjaar 1992
Art. 61 tot 64 en 66: 01/01/1993
Art. 72, pp: 01/09/1991
Art. 72, pp: 01/01/1992
Art. 74, 2°: 01/01/1993
Art. 81: 01/07/1992
Art. 83 tot 84: 01/09/1992
Art. 86 tot 87: 01/09/1990
Art. 93: 01/01/1992
Art. 99: 01/01/1991
Art. 103, tweede lid: 01/01/1991
Art. 103, derde lid: 01/01/1992

TT Art. 52: 31/12/1994