help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 1991 houdende vaststelling van de bijzondere voorwaarden waaronder de betrekkingen van bedrijfadviseurs en pedagogische adviseurs te begeven zijn in het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/07/1991
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/07/1991
Pagina:15961
Advies van de Raad van State D
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

TT