help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse Regering van 17 april 1991 tot overdracht van de personeelsleden van het Fonds voor Provinciale en Gemeentelijke Schoolgebouwen en van het Nationaal Waarborgfonds voor Schoolgebouwen naar de Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs - DIGO


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 17/04/1991
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 27/04/1991
Page:8970
Avis du Conseil d'Etat D
Entrée en vigueur / Effet 01/06/1991