help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 4 juli 2014 tot vaststelling van het statuut van de ambtenaren van de buitenlandse carrière en de consulaire carrière


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Vernietigde akte !
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/07/2014
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/07/2014
Pagina:54793
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
  • 15/07/2015 (Beroep RvS, uittreksel of vermelding)
  • 21/11/2014 (Beroep RvS, uittreksel of vermelding)
  • 12/11/2014 (Beroep RvS, uittreksel of vermelding)
  • 03/11/2014 (Beroep RvS, uittreksel of vermelding)
Advies van de Raad van State 56257 + 54547
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/08/2014 ("op de eerste dag van de maandvolgend op die van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad")
Art. 37: 01/01/2020

Overgangsbepalingen: art. 126 tot 136

Periode van geldigheid van 01/08/2014 tot ...