help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 26 april 2024 tot vaststelling van het statuut van de directeur en de adjunct-directeur van de Directie Integriteitsbeoordeling voor Openbare Besturen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/04/2024
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/05/2024
Pagina:62068
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State Pas d'avis dans le délai demandé - Numéro de rôle: 75706 / Geen advies binnen de gevraagde termijn - Rolnummer: 75706
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: dag van bekendmaking (art. 19)

Overgangsbepalingen: art. 18

Periode van geldigheid van 13/05/2024 tot ...