help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 15 september 2023 tot wijziging van artikel 19, § 2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/09/2023
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/09/2023
Pagina:79902
Advies van de Raad van State Geen advies binnen de gevraagde termijn - Rolnummer: 74082 / Pas d'avis dans le délai demandé - Numéro de rôle: 74082
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: 01/07/2023 (art. 2)

Buitenwerkingtreding: 30/06/2025 (art. 2)

TT

Periode van geldigheid van 01/07/2023 tot 30/06/2025