help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 8 juni 1998 tot wijziging, wat de vergoeding van slachtoffers van opzettelijke gewelddaden gepleegd voor 6 augustus 1985 betreft, van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/06/1998
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 31/07/1998
Pagina:24624
Advies van de Raad van State P - V
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van ... tot 01/01/2004