help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 juni 2023 tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/06/2023
Aard van de akte: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 02/08/2023
Pagina:65290
Advies van de Raad van State Pas d'avis dans le délai demandé - Numéro de rôle: 73712 / Geen advies binnen de gevraagde termijn - Rolnummer: 73712
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 12/08/2023 tot ...