help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 28 maart 1990 houdende positieve maatregelen inzake de begeleiding en vorming met betrekking tot relatiebekwaamheid en sexualiteitbeleving


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/03/1990
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/07/1990
Pagina:14268
Advies van de Raad van State D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/07/1990

Periode van geldigheid van 01/07/1990 tot 01/01/2001