help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 28 februari 1990 houdende vaststelling van sommige bewarende maatregelen met betrekking tot personeelsbeleid in de diensten van de Vlaamse Regering


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/02/1990
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/08/1990
Pagina:15392
Advies van de Raad van State D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/08/1989

Periode van geldigheid van 01/08/1989 tot 01/01/1990