help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse regering van 28 februari 1990 tot vaststelling van een personeelsformatie van de Diensten van de Vlaamse regering met het oog op de opvang van het personeel overgedragen van sommige ministeries, van het Gebouwenfonds voor de Rijksscholen, het Fonds voor Provinciale en Gemeentelijke Schoolgebouwen en het nationaal Waarborgfonds voor de Schoolgebouwen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/02/1990
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/06/1990
Pagina:11711
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/12/1989

Periode van geldigheid van 01/12/1989 tot 01/01/1990