help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 17 februari 2023 tot wijziging van het koninklijk besluit van nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen betreffende de bijdrageberekening voor startende zelfstandige artiesten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/02/2023
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/04/2023
Pagina:36559
Advies van de Raad van State 72034
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/10/2022 (art. 4)

Temporeel toepassingsgebied: "Deze wet is ook van toepassing op zelfstandigen in hoofdberoep die hun activiteit zijn begonnen na 31 december 2020 en vóór 1 oktober 2022, voor de berekening van de sociale bijdragen verschuldigd voor de kalenderkwartalen vanaf het vierde kwartaal van 2022." (art. 5)

Periode van geldigheid van 01/10/2022 tot ...