help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2022 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de leden van de Vlaamse Regering en het Besluit Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 17 mei 2019


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/10/2022
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/12/2022
Editie:2
Pagina:91164
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 72172
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2023 (art. 32, eerste lid)

Art. 28: 01/01/2024 (art. 32, eerste lid)
Art. 30: 01/02/2022 (art. 32, derde lid)
Art. 31: 01/01/2020 (art. 32, vierde lid)

Overgangsbepalingen: art. 32, tweede lid

Periode van geldigheid van 01/01/2020 tot ...
Opmerkingen Advies RvS: nummer wordt niet vermeld in de aanhef.