help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 26 oktober 2022 tot wijziging van de bijlage III van het koninklijk besluit van 17 maart 2013 tot beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/10/2022
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/12/2022
Pagina:89484
Advies van de Raad van State Geen advies binnen de gevraagde termijn - Rolnummer: 72056 / Pas d'avis dans le délai demandé - Numéro de rôle: 72056
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/10/2022 (art. 3)

Periode van geldigheid van 01/10/2022 tot ...
Opmerkingen Opgelet: zie ook het koninklijk besluit van 26/10/2022 'tot wijziging van de bijlage IV van het koninklijk besluit van 17 maart 2013 tot beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur' (BS 28/11/2022, 2de ed.) dat identieke wijzigingen aanbrengt, maar - in tegenstelling tot de vermoede wil van de stellers van de akte - in bijlage IV van het KB 17/03/2013.