help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 14 juni 2022 tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 juli 1987 houdende oprichting van de basisoverlegcomités voor de Federale Overheidsdienst Justitie en aanduiding van hun voorzitters en tot opheffing van het ministerieel besluit van 24 oktober 2014 houdende samenstelling van het Basisoverlegcomité van het Belgisch Staatsblad


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/06/2022
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/07/2022
Pagina:58746
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking (art. 4)

Periode van geldigheid van 25/07/2022 tot ...