help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 14 januari 2022 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 februari 2019 houdende de toekenning van een subsidie voor een vernieuwend project werknemersstatuut van de kinderbegeleider gezinsopvang, wat betreft de uitbreiding van het aantal werknemers ter uitvoering van het zesde Vlaams Intersectoraal akkoord van 30 maart 2021 voor de social/non-profitsectoren voor de periode 2021-2025 en wat betreft de aanpassing van het subsidiebedrag en de toekenningsprocedure


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/01/2022
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/04/2022
Editie:1
Pagina:33962
Advies van de Raad van State 70459
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking (art. 10, eerste lid)

Art. 1: 01/04/2021 (art. 10, tweede lid)
Art. 2, 1° en 2°: 01/05/2021 (art. 10, derde lid)
Art. 5 en 6: 29/10/2021 (art. 10, vierde lid)
Art. 7: 01/01/2022 (art. 10, vijfde lid)

Periode van geldigheid van 01/04/2021 tot ...