help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 25 november 2022 - Intrekking van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 maart 2022 en houdende herneming van de definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan `Sint-Lievens-Houtem en Kottembos'


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/11/2022
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 13/12/2022
Editie:2
Pagina:93603
Advies van de Raad van State 72270
Inwerkingtreding / Uitwerking Art. 1: 1) inwerkingtreding: 10de dag na bekendmaking; 2) uitwerking: 11/03/2022 (datum van de ingetrokken akte)
Art. 2: veertien dagen na de bekendmaking (Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, art. 2.2.11)

Periode van geldigheid van 11/03/2022 tot ...