help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 12 december 2021 tot uitvoering van het sociaal akkoord in het kader van de interprofessionele onderhandelingen voor de periode 2021-2022


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/12/2021
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 31/12/2021
Editie:1
Pagina:126486
  • 17/03/2023 (Duitse vertaling)
    Art. 1 tot 5, 13, 14 en 23 tot 25
  • 05/09/2022 (Duitse vertaling)
    Art. 15 tot 22
Advies van de Raad van State 70017
Inwerkingtreding / Uitwerking Art. 1: bepaling zonder normatieve waarde
Art. 2: a) uitwerking: 01/07/2021 (art. 3); b) buitenwerkingtreding: 31/12/2022 (datum afgeleid uit art. 2 zelf)
Art. 4: 01/04/2022 (art. 5)
Art. 6: 01/01/2021 (art. 7)
Art. 8: 27/06/2021 (art. 9)
Art. 10: 01/07/2021 (art. 12, eerse lid)
Art. 11: 30/06/2021 (art. 12, tweede lid)
Art. 13: 01/04/2022 (art. 14)
Art. 15: a) uitwerking: 01/07/2021 (art. 17, eerste lid); b) buitenwerkingtreding: 31/12/2022 (datum afgeleid uit art. 15 zelf)
Art. 16: a) uitwerking: "van toepassing vanaf aanslagjaar 2022" (art. 17, tweede lid); b) buitenwerkingtreding: 31/12/2022 (datum afgeleid uit de vermelding van art. 2 van de voorliggende wet in art. 16 zelf)
Art. 18 en 19: 01/07/2021 (art. 20)
Art. 21, 1°: vanaf aanslagjaar 2023 (art. 22, eerste lid)
Art. 21, 2°: vanaf aanslagjaar 2024 (art. 22, tweede lid)
Art. 23 tot 25: 10de dag na bekendmaking

TT (gelet op de datum van buitenwerkingtreding, bepaald op 31/12/2022, van de artikelen 2, 15 en 16 die autonome bepalingen zijn)

Periode van geldigheid van 01/01/2021 tot 31/12/2022
Opmerkingen Art. 2, art. 15 en art. 16: autonome bepalingen