help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 17 december 2021 tot uitvoering van artikel 1409, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/12/2021
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/12/2021
Editie:1
Pagina:124604
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2022 (van kracht vanaf 1 januari van het jaar volgend op de aanpassing van de bedragen; art. 1409, §2, laatste lid, van het Gerechtelijk Wetboek)

Periode van geldigheid van 01/01/2022 tot 31/12/2022
Opmerkingen Dit besluit wordt tijdelijk door art. 66 van de W 30/10/2022 gewijzigd. Dit artikel stelt immers dat:

"Art. 66. De bedragen die worden vermeld in artikel 1409, § 1, eerste tot vierde lid, en § 1bis, eerste tot vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, aangepast bij het koninklijk besluit van 17 december 2021 tot uitvoering van artikel 1409, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek, worden tijdelijk verhoogd als volgt:
1° het bedrag van 27.000 frank, aangepast tot 1.186 euro, wordt verhoogd tot 1.424 euro;
2° het bedrag van 29.000 frank, aangepast tot 1.274 euro, wordt verhoogd tot 1.529 euro;
3° het bedrag van 32.000 frank, aangepast tot 1.406 euro, wordt verhoogd tot 1.688 euro;
4° het bedrag van 35.000 frank, aangepast tot 1.538 euro, wordt verhoogd tot 1.846 euro;
5° het bedrag van 50 euro, aangepast tot 73 euro, wordt verhoogd tot 88 euro."

Deze tijdelijke wijziging treedt buiten werking op 31/12/2022 (L 30/10/2022, art. 67, eerste lid), uitgezonderd verlenging van deze datum door de Koning in periodes van maximaal drie maanden (W 30/10/2022, art. 67, tweede lid). De Koning kan ook de voormelde bedragen wijzigen (W 30/10/2022, art. 67, twede lid).