help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 november 1991 tot afwijking, voor de gesubsidieerde contractuelen tewerkgesteld in de hoedanigheid van onderwijzend personeel bij de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de "Commission communautaire française" van de bepalingen van artikel 97, §§ 1 en 2, van de programmawet van 30 december 1988


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/11/1991
Aard van de akte: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/04/1992
Pagina:8487
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/08/1991

Opmerkingen !! Zie 11/10/1991 (BS 18/04/1992)